تبلیغات
چشمه ی کوثر - ارزشمند بودن اوقات

به نام خدا

در احادیث معتبره رسیده است:

به ازای هر شبانه روزی در آن عالم،بیست و چهار خزانه خلق شده است در عقب یکدیگر،هر خزانه در مقابل ساعتی و چون آدمی بمیرد خزانه ها بر او گشوده خواهد شد و داخل آنها خواهد گردید.

پس چون به خزانه ای رسد که به ازای ساعتی است که در آن طاعت خدا را نموده خواهد دید که از نور اعمال حسنه مملو گردیده و شعاع آن به اطراف و اکناف رسیده و در آن وقت از فرح و شادی و نشاط و شکفتگی چندان از برای او حاصل شود که اگر آن را بر همه اهل دوزخ قسمت نمایند چندان فرح به ایشان رسد که ادراک الم آتش را نکنند.

 و چون به خزانه ای رسد که در آن معصیت خدا را نموده،خواهد دید که از ظلمت معصیت سیاه و تاریک و موحش گشته و تعفن او را فرا گرفته است، چنان خوف و بیم و الم در آن وقت از برای او می رسد که اگر آن را بر اهل بهشت تقسیم کنند نعمت های بهشت بر ایشان ناگوار گردد.

و چون داخل خزانه ای شود که به ازای ساعتی است که از طاعت و معصیت خالی است و مشغول امر مباحی از خواب و خور و غفلت بوده حسرت از برای او هم خواهد بود که چرا آن را خالی گذارده.

پس ای نفس!جهد کن تا خزانه های ساعات امروزه را معمور کنی و آن را خالی نگذاری از گنجهای بی پایان و کسالت نورزی و به بطالت به سر نبری تا از درجات عالیه محروم گردی و گرفتار حسرت و تأسف شوی.


برچسب ها: چشمه کوثر، کتاب معراج السعادة، عالم ربانی ملا احمد نراقی، حضرت محمد(ص)، حضرت علی(ع)، بهشت، دوزخ، اعمال حسنه، معصیت، شادی، آتش، بیم، خواب، خوراک،  

تاریخ : شنبه 18 شهریور 1391 | 03:27 ب.ظ | نویسنده : هما افضلی | نظرات
.: Weblog Themes By BlackSkin :.